Van Bommel FAUNAWERK
Ecologisch advies, veldwerk, detachering

Team

TEAM

De kern van Van Bommel Faunawerk bestaat uit Frans van Bommel en Johan Thissen. Daarnaast wordt veelvuldig samengewerkt met andere adviesbureaus en andere organisaties om de juiste expertise en capaciteit op de vraag te laten aansluiten.

Frans van Bommel

Van Bommel FAUNAWERK is in januari 2008 door Frans van Bommel opgericht. Daarvoor werkte hij bij verschillende organisaties op het gebied van ecologisch onderzoek, advisering en natuurbescherming: Stichting Beheer Natuur Landelijk gebied, BirdLife International en Alterra.

Zijn expertise ligt op het snijvlak van ecologie en faunabeheer. De afgelopen jaren heeft Frans evaluaties opgesteld van faunabeheerplannen in Overijssel, Utrecht, Damhert in Zuid-Holland en Noord-Holland en het Ganzenbeheerplan Schiphol. Daarnaast heeft hij als coördinator onderzoek bij het Faunafonds gewerkt en is betrokken geweest bij de ontwikkeling van faunabeleid in Gelderland. Op dit moment werkt hij op detacheringsbasis in deeltijd als adviseur flora en fauna voor de provincie Zuid-Holland.

Belangrijke competenties:

Johan Thissen

Sinds kort werkt Johan Thissen bij Van Bommel FAUNAWERK. Hij heeft gewerkt bij vele organisaties op het gebied van ecologisch onderzoek en natuurbescherming, waaronder in twee periodes bij het toenmalige ministerie van LNV. Johan heeft bij de Zoogdiervereniging op landelijk niveau de faunabeheerplannen geëvalueerd, in opdracht van het Faunafonds en de gezamenlijke provincies. Hij beschikt over een brede expertise op het gebied van zoogdieren en vogels. Redacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Lutra, twee Nederlandse en een Europese zoogdieratlas. Auteur van 25 wetenschappelijke en ruim 30 populair-wetenschappelijke publicaties. Schrijft toegankelijke teksten, ook voor algemeen publiek.

Een recente test kwam met de volgende competenties:

gedrevenheid, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, resultaatgerichtheid, overtuigingskracht, besluitvaardigheid en stressbestendigheid.

En de volgende werkwaarden:

zinvolle bijdrage leveren, beïnvloeden, samenwerking en taakuitdaging.

Curriculum Vitae

U kunt het volledige curriculum vitae van Frans van Bommel downloaden, ook is er een Engelse versie beschikbaar.

U kunt het volledige curriculum vitae van Johan Thissen downloaden.

Publiciteit

Download het artikel in het 'Reformatorisch Dagblad' (november 2015), over het boek De Das en het gebruik van faunapassages in de gemeente Ede 't Gaat goed met de das

Download het interview in de Nederlandse Jager (mei 2013) Nederlandse Jager over onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Faunafonds

Download het interview in de 'De Ondernemer' (juni 2012) bijlage van de Gelderlander, over ondernemers met De natuur als hoofdproduct