Van Bommel FAUNAWERK
Ecologisch advies, veldwerk, detachering

Onderwerpen

Internationale projecten

Trekroutes van migrerende soorten bestrijken over het algemeen verschillende landen. Bescherming en benutting van soort en habitat zijn daarom een internationale zaak. Dit komt tot uiting in de steeds prominentere plaats die de internationale natuurbescherming inneemt door specifieke wetgeving, conventies en verdragen voor soorten en gebiedenbescherming. Daarbij opereren organisaties steeds vaker grensoverschrijdend en is internationale samenwerking tussen organisaties essentieel.

Soort- en gebiedsbescherming is op niveau van de Europese Unie geregeld in Natura 2000, en behelst onder meer een netwerk van beschermde gebieden. Op pan-Europees niveau bestaat er het Pan-European Ecological Network (PEEN). Daarnaast bestaan er verschillende internationale conventies en verdragen, zoals de African Eurasian Waterbird Agreement (AEWA), welke onderdeel is van de Convention on Migratory Species (Bonn Convention 1979), de Ramsar Convention on Wetlands of International Importance (1971) en de Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern Convention 1979).

Frans van Bommel heeft een aantal jaar binnen de internationale natuurbescherming gewerkt en is zodoende bekend met internationale regelgeving en verdragen. Daarnaast heeft hij gedurende zijn studie veel ervaring in het buitenland opgedaan, onder meer in Botswana, Zimbabwe en Jamaica. Momenteel woonachtig in Kleve-Keeken, is Frans bekend in Noordrijn-Westfalen en beschikt over een goede regionale gebiedskennis en contacten in de Düffel en Untere Niederrhein.

Johan Thissen is lang lid geweest van de toenmalige wetenschappelijke werkgroepen van de Europese Commissie voor de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Binnen een project van de Dienst Landelijk Gebied adviseerde hij het ministerie van Milieu van Turkije over de implementatie van Natura 2000. Verder deed hij verschillende projecten voor de grensoverschrijdende Waddenzee (NL, D, DK), onder coördinatie van het internationale Waddenzee-secretariaat. Sinds lange tijd in zijn vrije tijd in de regio Nijmegen-Kleve grensoverschrijdend bezig met natuuronderzoek- en bescherming: bever, das, otter, weidevogels, salamanders, prikken, flora en vegetaties.