Van Bommel FAUNAWERK
Ecologisch advies, veldwerk, projectuitvoering

Home

Welkom

Van Bommel FAUNAWERK is een ecologisch adviesbureau dat zich primair richt op fauna-gerelateerde vraagstukken. U kunt bij ons terecht voor advisering, veldwerk en projectuitvoering op het gebied van:

Van Bommel FAUNAWERK is het adviesbureau van Frans van Bommel, dat op een breed terrein van fauna-gerelateerde onderwerpen onafhankelijk advies en onderzoek uitvoert. Omdat het een eenmansbureau is en over een sterk kennisnetwerk beschikt kunnen wij u effectief en efficiënt van dienst zijn.

Onze diensten lopen uiteen van watervogeltellingen tot advisering omtrent de instandhoudingsdoelen onder de Vogelrichtlijn, en van evaluatie van provinciaal faunabeleid tot tijdelijke inhuur voor specifieke projecten op freelance basis.