Van Bommel FAUNAWERK
Ecologisch advies, veldwerk, detachering

Ecologisch advies

ECOLOGISCH ADVIES

Wij kunnen u van dienst zijn met advisering over natuurwetgeving, vogels, zoogdieren en faunabeheer, zoals het opstellen van faunabeheerplannen. Ook verrichten we onderzoek naar bijvoorbeeld schadebeperking en agrarisch natuurbeheer, voeren quickscans uit ten behoeve van de Wet natuurbescherming, maken beoordelingen van effecten bij ruimtelijke ingrepen en kunnen ontheffingsaanvragen opstellen en overleg voeren met het bevoegd gezag.

Daarnaast geven we inrichting- en beheeradviezen om diersoorten te faciliteren of misschien juist uit bepaalde gebieden te weren. Tevens kunt u bij ons terecht om effecten van beleid en regelgeving te duiden en te evalueren.

Soms zijn voor een bruikbaar advies gebiedsspecifieke gegevens nodig of dient een vraagstuk in de praktijk geverifieerd of onderzocht te worden, zie hiervoor veldwerk.

Van Bommel FAUNAWERK heeft een brede integrale blik en geeft u creatief en oplossingsgericht, maar bovenal praktisch toepasbaar advies.

Samenwerking?

Bij grote of complexe projecten werken we met collega-bureaus samen, zoals:

Alterra

ARK Natuurontwikkleing

Borgman Beheer

Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM)

Jasja Dekker Dierecologie

Tabak Advies Ecologie

Zoogdiervereniging

Een klein bureau is flexibel en kan door gebruik te maken van externe deskundigheid, u als opdrachtgever efficiënt van dienst zijn met het beste advies tegen een scherp tarief.

Daarnaast staan wij ook open om samen met uw organisatie onderzoeksprojecten en natuurbeschermingsprojecten te ontwikkelen, van ideevorming tot projectformulering en van fondsenwerving tot uitvoering.

Voor wie?

Wij werken voor:

zie hiervoor Opdrachtgevers.